Nâng cao vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10:05 19/09/2023 - Diễn đàn
Trong bối cảnh hiện nay, báo chí đã và đang là lực lượng chủ lực, tiên phong đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Vì vậy, chúng ta cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải Nhất cho PGS, TS Trần Đình Huỳnh với tác phẩm "Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng". Ảnh: TL

Triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các cơ quan truyền thông, báo chí. Vì thế, thời gian qua báo chí, truyền thông đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Đặc biệt, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều tác phẩm  báo chí  đoạt giải thưởng cao về xây dựng Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tổ chức cấp quốc gia và cấp bộ, ngành, địa phương, thu hút sự tham gia đông đảo không chỉ của những nhà báo chuyên nghiệp mà còn của cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hiện nay, cả nước có hơn 25.000 hội viên với hơn 800 cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tham gia công tác này đều được tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng vận dụng tổng hợp các tri thức lý luận, pháp luật, khoa học,... để tăng tính thuyết phục cho bài viết; tuân thủ tính chân thật, khách quan, tính nhân dân, tính chiến đấu của báo chí cách mạng. Bên cạnh đó, nhà báo viết lĩnh vực này họ có lòng yêu nghề, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng, phức tạp, nhạy cảm để đưa thông tin chính xác, kịp thời tới công chúng. Những năm qua, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải Búa liềm vàng - giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, với các chủ đề phong phú, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm tham dự Giải được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thành công của các cuộc thi cũng góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa ý thức trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo ra xung lực mới trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát huy vai trò của báo chí

Để phát huy tốt vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, tăng cường chỉ đạo, quán triệt sâu sắc cho các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mạng của báo chí cách mạng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí cần kịp thời, nhạy bén; đồng thời, phải đảm bảo tính khoa học, thuyết phục, có lý, có tình, theo kịp sự vận động phát triển của thực tiễn; chủ động, sắc bén, kịp thời trong việc dự báo, định hướng chính trị tư tưởng, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong đời sống xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, mỗi bài viết phải có cơ sở lý luận chắc chắn, quan điểm có giá trị định hướng về nhận thức, tư tưởng đối với bạn đọc, để mỗi tác phẩm báo chí thực sự là một công cụ tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đất nước.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Quan tâm, coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tư tưởng, văn hóa, các định hướng của Đảng về công tác báo chí trong tình hình mới, làm cơ sở để báo chí phát triển đúng định hướng, giữ vững bản chất báo chí cách mạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong các cơ quan báo chí; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính những người làm báo.

Phát huy lợi thế của báo điện tử, trang tin điện tử, các phương tiện truyền thông mới, các loại hình, diễn đàn mạng xã hội để phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Các cơ quan báo chí cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, biên tập, duyệt tin bài; tận dụng thế mạnh của internet, truyền thông xã hội để báo chí thực sự gần gũi, dễ tiếp cận với độc giả.

Quan tâm đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất, con người, bên cạnh việc quan tâm phát triển nguồn cộng tác viên dồi dào, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lý luận… mỗi cơ quan báo chí cần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong chính cơ quan của mình, có năng lực tác nghiệp nhạy bén, để kịp thời, thường xuyên có thông tin, bài viết sâu sắc và thuyết phục trong tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng cơ chế để kịp thời khen thưởng cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục tổ chức các Giải thưởng Báo chí định kỳ về đề tài này, qua đó động viên, cổ vũ, tôn vinh các nhà báo, đồng thời tạo động lực thôi thúc những người làm báo có những bài viết sâu sắc, chất lượng, đạt hiệu quả tuyên truyền cao.

Trà Vũ

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top