Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Nâng cao chất lượng chương trình trò chơi cho trẻ em trên truyền hình

Nâng cao chất lượng chương trình trò chơi cho trẻ em trên truyền hình 08/09/2023
Trong xu thế truyền thông đa phương tiện hiện nay, việc lựa chọn sản xuất một format chương trình hay và thu hút khán giả là trách nhiệm của người làm truyền hình. Chính vì vậy, để các chương trình trò chơi trí tuệ dành cho đối tượng này phải được xây dựng một cách bài bản nhằm nâng cao chất lượng chương trình trò chơi cho trẻ em trên truyền hình.

Đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong thời kỳ hội nhập quốc tế 28/08/2023
Báo chí Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng luôn được đề cao. Bởi, đạo đức nghề nghiệp là yếu tố thuộc giá trị của con người, mà nổi lên là tinh thần trách nhiệm, thái độ trung thực, khách quan, nghiêm túc đối với mọi thông tin và trong công việc. Đạo đức người làm báo không chỉ ảnh hưởng đến giới báo chí, mà còn ảnh hưởng đến xã hội nói chung. Tầm quan trọng của đạo đức người làm báo phải được tôn trọng và đề cao trong xã hội ngày nay, đặc biệt trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, sâu rộng, có những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức khác nhau đan xen, hòa quyện. Do vậy, cần ủng hộ và khuyến khích các nhà báo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo sản phẩm báo chí chất lượng và có trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đỏ Space – không gian triển lãm trải nghiệm đa giác quan

Đỏ Space – không gian triển lãm trải nghiệm đa giác quan 24/06/2023
Sáng ngày 24/6/2023 tại Hà Nội, diễn ra khai mạc triển lãm trải nghiệm đa giác quan - Đỏ Space - là một trong những hoạt động của dự án phi lợi nhuận Đỏ Project, tái hiện không gian lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nâng cao tác nghiệp ở góc độ giới, thúc đẩy bình đẳng giới 

Nâng cao tác nghiệp ở góc độ giới, thúc đẩy bình đẳng giới  18/09/2023
Hiện nay, vẫn còn nhiều rào cản ngăn chặn quyền của phụ nữ, liên quan trước tiên đến nhận thức, ý thức về giá trị bản thân của người phụ nữ. Với nhà báo, khi muốn thay đổi thái độ, nhận thức của công chúng, nhà báo cần nâng cao hiểu biết và nhận thức về bình đẳng giới, truyền thông giới, góp phần phát triển các vấn đề báo chí có lồng ghép giới, có yếu tố nhạy cảm giới.

Phất cờ đỏ tiên phong dẫn đường

Phất cờ đỏ tiên phong dẫn đường 29/08/2023
Trải qua 93 năm với vai trò tiên phong “đi trước mở đường”, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, ngành Tuyên giáo ngày một khẳng định vị thế là lá cờ đỏ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, thống nhất lý tưởng và tình cảm cách mạng cho quần chúng nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh cộng hưởng to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, hệ thống báo chí vì sự nghiệp cách mạng cũng không ngừng nỗ lực, là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho công tác tuyên giáo ngày một vững mạnh, nêu cao vị trí tiên phong trên mặt trận tư tưởng và nhận thức.

Quản trị nội dung báo điện tử trong bối cảnh phát triển mạng xã hội

Quản trị nội dung báo điện tử trong bối cảnh phát triển mạng xã hội 29/08/2023
Số hóa, sự gia tăng của Internet và sự suy giảm lưu thông ngày càng tăng đã kích thích việc công chúng tìm kiếm thông tin trên các nền tảng truyền thông khác nhau. Xu hướng này vừa tạo cơ hội cũng như thách thức mới đối với các cơ quan báo chí. Cụ thể, công nghệ kỹ thuật số cho phép các tòa soạn báo mở rộng phạm vi và tích hợp đa hương tiện trong các câu chuyện tin tức của mình. Hơn nữa, mạng xã hội đã thay đổi tương đối căn bản hoạt động nghiệp vụ báo chí. Với tư cách vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là nền tảng hoạt động báo chí, mạng xã hội đã “có mặt” ngày càng nhiều trong hoạt động báo chí hiện đại. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí cũng xây dựng cho mình quy trình quản trị nội dung tại tòa soạn cho phù hợp với bối cảnh truyền thông mới.

Thông tin đối ngoại đa sắc trên báo chí địa phương

Thông tin đối ngoại đa sắc trên báo chí địa phương 14/08/2023
Công tác thông tin đối ngoại được triển khai tích cực tại các cơ quan báo chí trung ương, các cơ quan báo chí địa phương cũng tích cực theo dòng thông tin, đồng thời sáng tạo nên những nội dung đa dạng, sáng tạo, mang đến góc nhìn mới và góp phần hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại nói chung.

Báo chí tạo dấu ấn cho công tác thông tin đối ngoại

Báo chí tạo dấu ấn cho công tác thông tin đối ngoại 14/08/2023
Đồng hành cùng với các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước và nhân dân, công tác thông tin đối ngoại được thực hiện tích cực trên các mặt báo, tạo dấu ấn trong đông đảo quần chúng nhân dân cũng như bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hội nhập. Những tác phẩm báo chí sáng tạo, ngày càng phát triển về cả lượng và chất qua từng năm, được chuyển tải phù hợp với từng đối tượng đã góp phần khiến Giải thưởng về Thông tin đối ngoại ngày một có sức hút, khẳng định thông tin đối ngoại là một trong những trụ cột thông tin quan trọng mà hệ thống báo chí đang đầu tư thực hiện, chuyển tải.

Tạo hành lang thể chế để lựa chọn đúng cán bộ

Tạo hành lang thể chế để lựa chọn đúng cán bộ 12/08/2023
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này sẽ thay thế Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Xây dựng mối quan hệ báo chí và doanh nghiệp vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Xây dựng mối quan hệ báo chí và doanh nghiệp vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc 25/07/2023
“Xây dựng văn hóa báo chí, truyền thông và văn hóa kinh doanh” đó là chủ đề của “Diễn đàn báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 25/7/2023 tại Hà Nội.

Sinh viên báo chí cần trải nghiệm thực tế từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Sinh viên báo chí cần trải nghiệm thực tế từ khi ngồi trên ghế nhà trường 26/06/2023
Đam mê nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp luôn là chủ đề “nóng” được nhiều sinh viên những năm cuối các trường đại học quan tâm, nhất là sinh viên chuyên ngành báo chí luôn có những ý tưởng táo bạo. Đỏ Space – không gian triển lãm trải nghiệm đa giác quan về hành trình lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam của nhóm sinh viên báo chí năm thứ 3 của Học viện Báo chí Tuyên truyền là một cuộc thử sức trước khi dấn thân với nghề.

Đặt hàng cấp ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đặt hàng cấp ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số 25/06/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025.

Chuyển đổi số báo chí: Thành tựu đến từ hành động

Chuyển đổi số báo chí: Thành tựu đến từ hành động 24/06/2023
Xây dựng nền tảng, tìm cách tiếp cận khán giả, sẵn sàng tham gia vào sản xuất và phân phối nội dung trên hạ tầng số là những quyết định quan trọng đối với mỗi cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để hiện thực hóa quyết định này không phải điều đơn giản.

Quản lý thông điệp thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên báo mạng điện tử

Quản lý thông điệp thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên báo mạng điện tử 19/06/2023
Thu hút vốn đầu tư là những hoạt động, những chính sách của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư để nhằm quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn thực hiện mục đích đầu tư phát triển. Thực chất thu hút vốn đầu tư là làm gia tăng sự chú ý, quan tâm của các nhà đầu tư để từ đó dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào địa phương hoặc ngành.

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 14/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 7/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023, đã chủ trì họp Hội đồng Sơ khảo Giải.
Ở nước ta, báo chí ra đời chậm so với báo chí phương Tây khoảng hơn 2,5 thế kỷ. Vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ XX, những thế hệ nhà báo đầu tiên làm báo trong thời kỳ từ mấy thập niên cuối của thế kỷ XIX đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hầu hết đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, mang theo đi rất nhiều những điều thú vị, nhiều câu chuyện phong phú về một thời làm báo còn sơ khai, đầy bỡ ngỡ nhưng đó là sự mở đường rất đáng trân trọng, đặt nền móng rất quan trọng cho báo chí Việt Nam.
Báo chí Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng luôn được đề cao. Bởi, đạo đức nghề nghiệp là yếu tố thuộc giá trị của con người, mà nổi lên là tinh thần trách nhiệm, thái độ trung thực, khách quan, nghiêm túc đối với mọi thông tin và trong công việc. Đạo đức người làm báo không chỉ ảnh hưởng đến giới báo chí, mà còn ảnh hưởng đến xã hội nói chung. Tầm quan trọng của đạo đức người làm báo phải được tôn trọng và đề cao trong xã hội ngày nay, đặc biệt trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, sâu rộng, có những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức khác nhau đan xen, hòa quyện. Do vậy, cần ủng hộ và khuyến khích các nhà báo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo sản phẩm báo chí chất lượng và có trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.
Thong ke
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top