Tiêu điểm

Tin quan trọng

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Ngô Tất Tố với vấn đề chống tham nhũng, hối lộ

Ngô Tất Tố với vấn đề chống tham nhũng, hối lộ

Trong gần 20 năm làm báo (1926 - 1945), Ngô Tất Tố đã dành một số lượng đáng kể những tản văn báo chí của mình để lên án, vạch trần nạn tham ô, hối lộ, nhũng nhiễu của các tầng lớp quan lại trong chính quyền thực dân trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời, ông cũng đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đó với mong muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Ông Cơ Còi làm báo “Phá ngục” ở Côn Đảo

Tôi làm phim về anh hùng Trịnh Tố Tâm

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua lời kể của nhà báo Hữu Thọ

Tháng 9 về, nhớ Bác khôn nguôi

Ngày này năm xưa: Ông Bush chấn động nghe tin Mỹ bị tấn công

Những dự đoán không tưởng của Bill Gates trong "Tốc độ tư duy"

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ