Tiêu điểm

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Chân lý của Người vẫn hằng dẫn bước chúng ta

Chân lý của Người vẫn hằng dẫn bước chúng ta

Trong thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích đi vào lịch sử nhân loại: đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta với truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, mưu trí chống giặc ngoại xâm đã tô thắm thêm những trang sử oanh liệt của dân tộc.

Pụ Đồn 28/5/1948: Một ngày lịch sử

Pụ Đồn 28/5/1948: Một ngày lịch sử

Ngày 28/5/1948 đã đi vào lịch đi dân tộc, lịch sử QĐND Việt Nam như một trang chói sáng – Ngày Chính phủ làm lễ thụ phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; trung tướng và thiếu tướng cho một số đồng chí.

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid do Ban Chi đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.