Tiêu điểm

Giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương

Giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương

Giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương - Ngày 22/11, Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội đã tổ chức họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW của Trung ương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tin quan trọng

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ