Hải Phòng: Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 6/3, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2024.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu

Tới dự có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban chỉ đạo 35) thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương…

Đồng chí Đào Khánh Hà nêu rõ, năm 2023, Thành uỷ Hải Phòng và các cấp uỷ triển khai nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” bài bản, toàn diện, mang tính lan toả tốt.

Các lực lượng, thành viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, các địa phương ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện hơn. Sự phát triển và đa dạng của các trang thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội góp phần quan trọng trong việc tăng cường định hướng thông tin trên không gian mạng; hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc ngày càng được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh những thông tin tích cực, chính thống, dự báo trên không gian mạng sẽ có những diễn biến phức tạp thông qua việc phát tán, chia sẻ, đăng tải những thông tin xuyên tạc, cực đoan để thu hút, lôi kéo dư luận trái chiều của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, đòi hỏi nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản và thường xuyên hơn nữa.

Trong đó, việc tổ chức, triển khai cuộc thi chính luận có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ, đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Đào Khánh Hà yêu cầu các cấp uỷ, địa phương, đơn vị, các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; cụ thể hoá các mục tiêu trong Nghị quyết số 07, ngày 1/8/2022 về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đẩy mạnh việc xây dựng, duy trì, phát triển các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội để cung cấp thông tin chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực, xấu độc, định hướng kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Cùng với đó, xác định việc tổ chức cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2024. Bên cạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, nòng cốt, cần coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới để hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ, đội ngũ sắc bén, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh, tình hình mới.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, đáp ứng tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; chú trọng việc phát hiện, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần vào quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, hình thành nguồn tư liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Toàn cảnh lễ phát động 

Qua 2 lần tổ chức phát động cuộc thi chính luận trên địa bàn thành phố (năm 2022, 2023), với phương pháp tổ chức khoa học, bài bản, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ đã thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều thành phần xã hội, nhiều nghề nghiệp, nhiều lứa tuổi, đặc biệt có 500 bài dự thi của các em học sinh trung học phổ thông. Tổng kết cuộc thi tại Trung ương, thành phố được trao 1 giải cho tác giả cao tuổi nhất đó là cụ Nguyễn Đình Yên, hơn 100 năm tuổi đời, gần 80 năm tuổi Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hải An.

Với nhiều nội dung mới, cuộc thi  năm 2024 sẽ là cơ hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thể lệ cuộc thi nêu rõ, với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (in hoặc điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (in hoặc điện tử). Với  tác phẩm dạng báo nói, báo hình, clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt; là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi (được công bố lần đầu từ ngày 25/1 - 15/6/2024). 

Thời gian tiếp nhận bài dự thi: từ 6/3 đến hết ngày 15/6/2024 (tính theo dấu bưu điện). Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Trường Chính trị Tô Hiệu, số 01 đường Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Email: thichinhluan2024hp@gmail.com.

Ban Chỉ đạo sẽ trao: 1 giải Đặc biệt; 3 giải A; 5 giải B; 8 giải C; 10 giải Khuyến khích; 10 giải Triển vọng; 3 giải tập thể và phần thưởng cho người cao tuổi nhất; người ít tuổi nhất tham gia cuộc thi.

                                                                                        Trọng Nhân

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
Ngày 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top