Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức, nghiệp vụ cho người làm báo

Ngày 17/6/2024, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu_Ảnh: Trà Vũ

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 -2025) đến nay. Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số tổ chức Hội chưa thể hiện rõ vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, chưa có nhiều hoạt động đặc thù; một số hội viên nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; báo chí vẫn còn mắc những sai phạm về quy định thông tin; hoạt động của một số cấp Hội còn mờ nhạt. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo Hội chưa được quan tâm đúng mức, nên luôn trong tình trạng thiếu lãnh đạo chuyên trách và tâm huyết với công tác Hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu_Ảnh: Trà Vũ

Thời gian tới, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội triển khai Điều lệ Hội khóa XI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hiệu quả theo quy định của pháp luật về báo chí, Điều lệ Hội và các quy định pháp luật có liên quan. Chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo và người làm báo cả nước thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch số 31-KH/ĐĐHNBVN ngày 30/9/2022 của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam về công tác đối ngoại của Hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và công tác hội cho hội viên; phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan chủ quản các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương trong hoạt động báo chí theo quy định pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về báo chí… cũng như triển khai một số hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, cho chủ trương để cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ kinh phí theo hình thức giao nhiệm vụ để Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Quang cảnh buổi làm việc_Ảnh: Trà Vũ

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam có vị trí quan trọng trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở nước ta; là nơi tập hợp đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tập trung lãnh đạo chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, chú trọng, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lớn mạnh, bền vững của báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam cần là địa chỉ tin cậy, là điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, tìm tòi đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, bám sát thực tiễn đất nước, hơi thở của cuộc sống, từ đó thực hiện chức năng định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận trong xã hội, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy đối với người dân.

Trà Vũ

 

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.
Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.