Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Bình đẳng giới trong ngành báo chí ở Việt nam hiện nay

Bình đẳng giới trong ngành báo chí ở Việt nam hiện nay 30/06/2024
Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng trong sự phát triển bền vững trên toàn cầu, và báo chí, truyền thông có sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin về bình đẳng giới, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của công chúng, thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi quốc gia trong lĩnh vực này. Muốn làm tốt được điều đó, bình đẳng giới trong chính ngành báo chí cũng rất cần được cải thiện.

Diễn đàn: Báo chí kiến tạo - Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp

Diễn đàn: Báo chí kiến tạo - Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp 18/06/2024
Ngày 18/6, tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế (VCCI) cùng các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp”.

Ngăn chặn xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí

Ngăn chặn xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí 21/03/2024
Cùng với những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại, xâm phạm quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, cần được cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn kịp thời. Quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí như thế nào? Bằng cách nào để phát hiện và hạn chế hành vi xâm phạm quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí trên các website hay mạng xã hội?

Chấn chỉnh hoạt động báo chí vơi phương châm chủ động, tích cực

Chấn chỉnh hoạt động báo chí vơi phương châm chủ động, tích cực 21/01/2024
Năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh báo chí cách mạng, "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" gắn với chuyển đổi số; kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí với phương châm "chủ động thông tin tích cực".

Cần thống nhất cách đọc và viết rõ nghĩa của từ trên đài, báo

Cần thống nhất cách đọc và viết rõ nghĩa của từ trên đài, báo 24/10/2023
Không phải ngẫu nhiên, mà những ngày gần đây của năm 2023, trên mạng xã hội Facebook nhiều người đã đưa vấn đề chính tả của báo chí ra để bàn luận và rồi... chê. Bởi vì các báo viết sai chính tả, sai ngữ pháp tiếng Việt khá nhiều, dẫn đến sai nghĩa của câu từ, làm ảnh hướng đến uy tín của báo chí...

Tổ chức sản xuất nội dung du lịch - văn hóa Tây Bắc trên TikTok

Tổ chức sản xuất nội dung du lịch - văn hóa Tây Bắc trên TikTok 20/05/2024
Du lịch - văn hóa Tây Bắc là chủ đề hấp dẫn, nhiều tiềm năng để khai thác và truyền tải thông tin trên TikTok. Đồng thời, khai thác thế mạnh của TikTok còn để thông tin quảng bá hình ảnh tươi đẹp, đa dạng và phong phú của đất nước và con người Việt Nam đến với muôn người, muôn nhà và bạn bè thế giới.

Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo

Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo 14/04/2024
Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội. Đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ giảng dạy đội ngũ nhà giáo không chỉ truyền thụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp quân sự mà còn truyền thụ cả kinh nghiệm, thực tiễn chỉ huy, quản lý bộ đội và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ học viên. Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình, mỗi nhà giáo phải luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên thực sự mẫu mực, tiêu biểu, mô phạm về mọi mặt. Xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị là vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Khích lệ nhà báo thực hiện nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao

Khích lệ nhà báo thực hiện nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao 19/03/2024
Ngày 18/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2024.

Đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí

Đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí 16/03/2024
Ngày 16/3, trong khuôn khổ diễn đàn Báo chí Việt Nam đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề: “Đa dạng nguồn thu các cơ quan báo chí”.

Bài 5: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên khai sáng toàn cầu

Bài 5: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên khai sáng toàn cầu 30/12/2023
Một thế kỷ đi qua, báo chí cách mạng đã và đang đồng hành với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam hưng thịnh và phát triển. Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945), đến thống nhất nước nhà (30/4/1975) và quá trình 40 năm đổi mới, báo chí cách mạng được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đã thống nhất biện chứng giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu lâu dài, phấn đấu xây dựng xã hội “vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”. Với định hướng đúng đắn và khát vọng trường tồn của đất nước, với thành tựu vượt bậc vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, hiện thực hóa khát vọng 100 năm thành lập nước (2045) và 100 năm báo chí cách mạng (2025) phụng sự đất nước, dân tộc và thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Bài 4: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng với sứ mệnh khơi dậy khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Bài 4: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng với sứ mệnh khơi dậy khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới 21/12/2023
Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu, người cha già dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng, người sáng lập, đào tạo, rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã để lại di sản, kho tàng lý luận vô giá cho nền báo chí nước nhà và đã được vận dụng trong chặng đường gần thế kỷ qua. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh theo dòng chảy lịch sử dân tộc và phát triển trong kỷ nguyên mới. Với sứ mệnh tiên phong của mình, báo chí góp phần thực hiện khát vọng lớn, giấc mơ lớn, tạo nên sức mạnh tinh thần dân tộc. Sức mạnh đó có sự đóng góp tích cực của báo chí cách mạng, khơi dậy tinh thần dân tộc trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.

Bài 3: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng thực hiện khát vọng vì sự nghiệp đổi mới đất nước

Bài 3: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng thực hiện khát vọng vì sự nghiệp đổi mới đất nước 20/12/2023
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam. Dưới ngọn cờ của Đảng, Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn. Qua đó, cho thấy học thuyết của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng soi sáng không chỉ đối với cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn đối với công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Trong đó báo chí cách mạng đã trở thành lực lượng quan trọng, thực hiện sứ mệnh tiên phong của mình trên mặt trận chính trị, văn hoá - tư tưởng, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Bài 2: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng và tầm nhìn thời đại trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc

Bài 2: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng và tầm nhìn thời đại trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc 04/12/2023
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc son chói lọi nhất, hiện thực hóa được khát vọng độc lập hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng đó đến từ sự quả cảm, anh dũng hy sinh, ý chí kiên cường, sức sống mãnh liệt của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Trong hai chiến thắng vĩ đại đó, sức mạnh của báo chí, truyền thông đã thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Báo chí trở thành vũ khí đắc lực góp phần thắng lợi cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà và chiến thắng đó đã viết lên bản hùng ca bất hủ trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam 19/11/2023
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Người còn là một nhà báo vĩ đại, nhà giáo uyên bác. Người đã đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, giờ đây báo chí nước ta đã phát triển mạnh mẽ. Hơn 50 năm qua, từ ngày Người về cõi vĩnh hằng, những lời dạy của nhà giáo, nhà báo Hồ Chí Minh vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động báo chí của nước nhà, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ dân tộc.

Tạo hành lang thể chế để lựa chọn đúng cán bộ

Tạo hành lang thể chế để lựa chọn đúng cán bộ 13/10/2023
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này sẽ thay thế Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Nâng cao vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 19/09/2023
Trong bối cảnh hiện nay, báo chí đã và đang là lực lượng chủ lực, tiên phong đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Vì vậy, chúng ta cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

Nâng cao tác nghiệp ở góc độ giới, thúc đẩy bình đẳng giới 

Nâng cao tác nghiệp ở góc độ giới, thúc đẩy bình đẳng giới  18/09/2023
Hiện nay, vẫn còn nhiều rào cản ngăn chặn quyền của phụ nữ, liên quan trước tiên đến nhận thức, ý thức về giá trị bản thân của người phụ nữ. Với nhà báo, khi muốn thay đổi thái độ, nhận thức của công chúng, nhà báo cần nâng cao hiểu biết và nhận thức về bình đẳng giới, truyền thông giới, góp phần phát triển các vấn đề báo chí có lồng ghép giới, có yếu tố nhạy cảm giới.

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.
Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Thong ke