Xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động sai tôn chỉ, mục đích

11/12/2021, 08:01

Xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động sai tôn chỉ, mục đích - Ngày 10/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc “Phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu nhìn nhận, công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý báo chí trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 10111-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 16/5/2018 ban hành quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố đạt những kết quả bước đầu.

Các cơ quan chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí thành phố ngày càng thể hiện rõ vai trò và chức năng của đơn vị.

Theo thống kê, hằng năm, các cơ quan báo chí thực hiện từ 120.000 đến 150.000 sản phẩm truyền thông về Đà Nẵng; hỗ trợ lớn công tác quản lý, điều hành chung, cũng như quảng bá hình ảnh, vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Quang Á, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, báo chí phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm; đa phần đội ngũ làm báo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; góp phần tích cực vào thành tựu chung của thành phố, đất nước.

Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố có những mặt yếu kém, khuyết điểm, được nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều lần nhưng chậm khắc phục; các chế tài xử lý chưa đủ mạnh để xử lý dứt điểm.

Thời gian tới, bên cạnh coi trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo thành phố rà soát, đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kiên quyết đề nghị đưa những người không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi cơ quan báo chí; đồng thời tạo điều kiện kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để các cơ quan báo chí chủ lực hoàn thành nhiệm vụ, định hướng tốt thông tin và dư luận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngọc Phú

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân  thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường công tác phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị; phát huy vai trò là công cụ tư tưởng sắc bén của Đảng bộ thành phố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra hiện nay.

Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng và các quy định đối với phóng viên, nhà báo, công nhân viên là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ Đảng cơ quan báo chí; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các đảng viên là phóng viên, nhà báo vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.

Đối với Hội Nhà báo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý hội viên, có quan điểm, ý kiến rõ ràng đối với các bài báo không có tính xây dựng; đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, xử lý các nhà báo vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. 

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Để tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, dịp này, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND, HĐND, Viện Kiểm sát và Toàn án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn.

TH

Bình luận