Xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19

22/04/2020, 23:29

Trước việc chi trả kinh phí hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng cho người lao động (NLĐ) còn chậm, Bộ LĐTB&XH đề nghị các địa phương tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19

Trong công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân ký nêu rõ: Trên cơ sở báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra của các đoàn công tác của Bộ LĐTB&XH, đến nay, về cơ bản các địa phương đã tiến hành rà soát các đối tượng và phê duyệt chi trả cho những đối tượng theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động, NLĐ trong DN hiện nay còn khá chậm. Nhiều DN phản ánh các cập, ngành địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện; vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

Do vậy, để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho những đối tượng theo Quyết định 1955/QĐ-TTg, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư đẩy mạnh chi trả tiền hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các tỉnh, TP xử lý nghiêm đối với những hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Đồng thời tăng cường xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Công Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Cùng với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng hỗ trợ, cập nhật thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, tính đến ngày  20/5/2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng thị hưởng theo Quyết định 15/QĐ-TTG, với tổng số tiền 17,5 ngàn tỷ đồng, chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp 2.000 tỷ đồng.

Trong việc triển khai thực hiện, một số địa phương có cách làm sáng tạo như Hà Tĩnh, Bình Định xây dựng phần mềm riêng quản lý dữ liệu, lọc người trùng lặp. Nhiều người dân tự nguyện nhường phần hỗ trợ cho người khác còn khó khăn hơn, trong đó có 1 hộ cận nghèo với 4 khẩu tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

TH