Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực tại các lễ hội, điểm du lịch

22/04/2020, 23:29

Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực tại các lễ hội, điểm du lịch - Ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Công văn 669/BVHTTDL-VHCS. Trong đó nêu rõ việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

Bộ trưởng yêu cầu chấn chỉnh và công khai hành vi tiêu cực tại các lễ hội, điểm du lịch

Theo như văn bản được gửi đến các đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL, các Sở VH-TT-DL, Sở VH-TT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng yêu cầu quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết.

Đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đặc biệt, công văn của Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, không tổ chức lễ hội có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh việc khai ấn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử, hồ sơ của di tích và lễ hội.

Theo văn bản này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL yêu cầu các đơn vị, các Sở hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội; không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

TH