Xã miền núi Xứ Thanh hiệu quả từ phát triển kinh tế nông nghiệp

Bám sát các văn bản chỉ, lãnh đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Năm 2023, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm hay, hiệu quả qua đó xã đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 50.390.000đồng/người/năm

Người dân xã Xuân Hòa trồng dưa lê với diện tích lớn

Xã Xuân Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên là 11.726,76 ha; tổng diện tích lâm nghiệp: 5.119.34 ha; trên địa bàn xã có 6 thôn, với tổng số hộ 832 hộ, 3.771 khẩu; có 4 dân tộc cùng sinh sống: Thái, thổ, mường, kinh; trong đó, dân tộc thái chiếm 80 %; Đảng bộ có 12 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 Chi bộ nông thôn và 6 chi bộ cơ quan sự nghiệp, Tổng số đảng viên là: 184 đảng viên.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa đã tổ chức hội nghị, ban hành Nghị quyết, kế hoạch hành động từ đó phân công công việc cụ thể đến từng đơn vị, thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Xuân Hòa ước đạt 14,2%, chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 là: 351,24 tỷ đồng tăng 46,27 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 100,15 % so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt 542,99 tấn, đạt 108,6% chỉ tiêu được giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50.390.000đ/người/năm tăng 4.080.000đ so với năm 2022.

Trong năm 2023, có 02 thôn đạt 13/14 tiêu chí; xã đạt 02 tiêu chí nhà y tế, tiêu chí cơ sở vật chất trường học; Có thêm 02 sản phẩm OCOP được đánh giá công nhận lại, tiếp tục duy trì 4 sản phẩm 3 sao; 2/3 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và nhiều kết quả quan trọng khác.

Các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023 được Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa tặng giấy khen

Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, công tác đầu tư phát triển trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, năm 2023 tổng mức đầu từ trên địa bàn xã ước đạt 42, 380 tỷ đồng bao gồm 08 dự án đầu tư xây mới trường học, đường giao thông, mương thoát nước, nhà văn hóa thôn.

Trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, tuyên truyền xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ trọng đại của đất nước cũng như các đợt công tác lớn của địa phương.

Công tác giáo dục được giữ vững, phong trào dạy và học được từng bước nâng lên, 3/3 trường xếp hạng tốp đầu toàn huyện, 2/3 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1..; Công tác chăm lo sức khoẻ ban đầu cho nhân dân thực hiện tốt, đúng kế hoạch chỉ tiêu đề ra, trong năm không xẩy ra ngộ độc thực phẩm, xã được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Xã Xuân Hòa đã triển khai thực hiện rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,1%. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được củng cố, công tác tuyển quân năm 2023 và 2024 đạt chỉ tiêu. Trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan cũng như tham gia huấn luyện đầy đủ.

Các đơn vị ký cam kết thi đua

Với những thành tích đạt được năm 2023, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.  Đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã với phương châm “Quyết tâm cao - Nỗ lực lớn - Hành động quyết liệt đến cùng” để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thu hút phát triển cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai. Tiếp tục thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 15% trở lên. Giá trị phấn đấu đạt 402,09 tỷ tăng 50,84 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 500 tấn; Thu nhập bình quân đầu người: 52.000.000 đồng/người/năm; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để SXNN quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 50 ha, trong đó trồng trọt là 10 ha, chăn nuôi là 40 ha;  Giá trị sản phẩm 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 63 triệu đồng; Tỷ lệ tăng thu ngân sách so với dự toán huyện giao 12% trở lên;Thành lập mới 01 doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng thêm 2 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí số 12: Lao động); Xây dựng 02 thôn đạt chuẩn nông thôn mới (Thôn Giăng và thôn Thanh Niên) và hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Lê Thanh

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top