WB phê duyệt 125 triệu USD hỗ trợ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2020, 23:29

Chương trình hỗ trợ chính sách này được thiết kế nhằm mở ra những cải cách tích hợp có tính liên ngành để phát triển đô thị ở TPHCM gồm quy hoạch sử dụng đất, quản lý rác thải, giao thông công cộng.

Các phương tiện di chuyển trên đại lộ Võ Văn Kiệt ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN.

Ngày 17/5, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt gói tín dụng trị giá 125 triệu USD để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững.

Đây là chương trình hỗ trợ ngân sách đầu tiên của Ngân hàng Thế giới cho cấp địa phương ở Việt Nam, ghi dấu bước chuyển hướng chiến lược trong hoạt động hợp tác của Ngân hàng, từ chỗ cho vay đầu tư theo ngành, sang hỗ trợ cải cách thể chế và chính sách liên ngành ở cấp địa phương.

Mục tiêu của chương trình hỗ trợ chính sách nhằm loại bỏ những rào cản thể chế tạo điều kiện cho TP Hồ Chí Minh xử lý những thách thức cấp thiết nhất về quản trị đô thị. Là một cực tăng tưởng quan trọng, đi đầu trong hiện đại hóa kinh tế và đóng góp 21% vào GDP của Việt Nam, những cải cách này dự kiến sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho thành phố mà còn lan tỏa ra cả nền kinh tế. 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho bết: “TP Hồ Chí Minh là đại đô thị mới nổi trên toàn cầu và là trung tâm kinh tế với rất nhiều cơ hội, nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về đô thị. Để quản lý thành công quá trình tăng trưởng đô thị đang diễn ra nhanh chóng, yêu cầu đặt ra là phải quản trị đô thị theo cách tích hợp và hiệu quả, đồng thời phải đầu tư đầy đủ cho dịch vụ và hạ tầng đô thị. Thực hiện những yêu cầu đó trong môi trường tài khóa hạn chế càng cho thấy nhu cầu phải huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.” 

Chương trình hỗ trợ chính sách này được thiết kế nhằm mở ra những cải cách tích hợp có tính liên ngành trong các lĩnh vực vô cùng quan trọng để phát triển đô thị ở TP Hồ Chí Minh, bao gồm quy hoạch sử dụng đất, quản trị tài khóa, quản lý rác thải, giao thông công cộng, và năng lực cạnh tranh kinh tế.

Chương trình này được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: Dữ liệu thông tin không gian tích hợp và minh bạch phục vụ quản lý đô thị; tăng cường về quản lý tài sản có và tài sản nợ của khu vực nhà nước; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đô thị ưu tiên.

Đây là lần đầu tiên một đối thoại chính sách tổng thể cho toàn thành phố được thiết lập để thúc đẩy phối hợp giữa các sở, ban, ngành khác nhau, góp phần thiết kế và triển khai kịp thời những cải cách thể chế quan trọng. Gói tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cung cấp./.

Theo TTXVN/Vietnam+