Vũ điệu rửa tay của BHXH Việt Nam cổ vũ tinh thần chống dịch Covid 19

10/08/2021, 21:56

Vũ điệu rửa tay của BHXH Việt Nam cổ vũ tinh thần chống dịch Covid 19 - Phong trào sáng tác ca khúc chống Covid-19 được nhiều nghệ sĩ, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân hưởng ứng từ những đợt giãn cách xã hội. Khi dịch Covid-19 bùng phát lại càng nhiều tổ chức tiếp tục ra mắt những tác phẩm cổ vũ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một đơn vị tích cực trong phong trào đó.

Hoàng Tuấn - Bá Nam - Thế Anh