VPBank sắp khai trương Phòng Giao Dịch tại Đồng Văn – Hà Nam

17/05/2022, 10:33

VPBank sắp khai trương Phòng Giao Dịch tại Đồng Văn – Hà Nam - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Đồng Văn vào ngày 24/5/2022.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nam – Phòng Giao dịch Đồng Văn (VPBank – Phòng giao dịch Đồng Văn) có trụ sở tại số 185, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

VPBank sắp khai trương Phòng Giao Dịch tại Đồng Văn – Hà Nam

VPBank – Phòng giao dịch Đồng Văn là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. 

VPBank – Phòng giao dịch Đồng Văn có  Giấy chứng nhận đăng ký số 00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 26/4/2022, với hoạt động chính là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị VPBank đã ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 thành lập VPBank – Phòng giao dịch Đồng Văn trên cơ sở được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Hà Nam.

Bảo Châu

Bình luận