Vốn thu hút của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD

22/04/2020, 23:29

Tính đến ngày 20/3 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) của quý 1 này đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, trong quý 1 này, cả nước có 758 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5,5 tỷ USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước.  

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết vốn đăng ký mới tăng do trong quý 1 năm nay có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD./.

TTXVN