VNSTEEL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

22/04/2020, 23:29

VNSTEEL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Về dự đại hội có 86 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 658.394.335 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (678.000.000 cổ phần) của Tổng công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống: 4.027.813 tấn

- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống: 3.996.838 tấn

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.097,97 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 327,18 tỷ đồng

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 24.667 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 566,46 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh: Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.831.000 tấn (Trong đó, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm khối Công ty con: 2.137.000 tấn).

Kế hoạch tài chính năm 2019: Doanh thu hợp nhất: 21.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu báo cáo tài chính riêng: 1.897 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 300 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận báo cáo tài chính riêng: 150 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ: 554 tỷ đồng, trong đó: Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 4 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư: 550 tỷ đồng.

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch HĐQT VNSteel phát biểu:  Kinh doanh năm nay suỵt giảm, về mặt khách quan, theo dự kiến của Hiệp hội thép Việt Nam, tăng trưởng nhu cầu khoảng 10%; thép dài, thép xây dựng tăng trưởng 6 – 7%, trong khi thép dẹt tăng 16 – 17%. Hiện nay, tại TCT Thép, thép dài hầu như không tăng trưởng (2 – 3%), thép dẹt thì giảm sút rất nhiều, thị phần của công ty giảm sút rất mạnh. Đó là yếu tố thị trường.

Riêng đối sản phẩm thép dài từ Hòa Phát sẽ tăng thêm một lượng rất lớn, Nhà máy thép Nghi Sơn cũng tăng thêm 1 triệu tấn phôi. Khu vực phía Nam có nhà máy Tung Ho, Thép Việt có dây chuyền mới, tạo sức ép cung cầu. Điều này ảnh hưởng đến giá bán, chắc chắc giá bán tụt xuống, Chủ tịch VNSteel đánh giá.

Trong khi đó, yếu tố chi phí đầu vào tác động lớn."Nếu giá điện tăng 8,36%, theo tính toán của chúng tôi, một tấn phôi thép tăng 100.000 đồng. Do đó, với kế hoạch 2,6 triệu tấn phôi của cả hệ thống đã 'nướng' mất 260 tỉ đồng. Chưa nói đến biến động về giá cả, tỉ giá. Các khu vực phía Nam hiện nay đang có sự hạn chế cung cấp khí cho sản xuất, tập trung sản xuất cho điện. Nên chắc chắn chi phí sẽ tăng lên", ông Nghiêm Xuân Đa cho biết.

Ngoài ra, nói về kế hoạch kinh doanh sụt giảm mạnh của công ty, HĐQT của công ty cho biết, thị trường thép thay đổi theo chiều hướng bất lợi cùng với những hạn chế nội tại của VNSteel như năng lực sản xuất đã chạm tới giới hạn nhưng chưa có nhiều dự án đầu tư mới ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng trong năm tới. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất còn cao, năng lực cạnh tranh thấp cộng thêm nhà máy công nghệ máy móc cũ lạc hậu, công suất thấp… Điều này khiến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp nhiều bất lợi.

Tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông  Tổng Công ty cũng đã bầu bổ sung ông Trần Hữu Hưng và bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo lần lượt vào các vị trí Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

P.V