VNPT hoàn thành ''mục tiêu kép'' vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm tăng trưởng

24/12/2021, 15:56

VNPT hoàn thành ''mục tiêu kép'' vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm tăng trưởng - Kết thúc năm 2021, VNPT đạt tổng doanh thu 56.605 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch; lợi nhuận đạt 7.103 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận công ty mẹ đạt 5.371 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 5.408 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10%; bảo đảm 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động.

Tại hội nghị, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, tiếp tục mục tiêu đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi số, năm 2021, VNPT tập trung phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, trong đó mở rộng dung lượng kết nối internet quốc tế thêm 23%; năng lực tính toán, lưu trữ mở rộng của hệ thống trung tâm dữ liệu tăng 25% so với cuối năm 2020.

Cùng với việc triển khai thử nghiệm thương mại 5G, các dịch vụ cốt lõi đạt tăng trưởng tốt, như giữ vững thị phần số 1 về thuê bao băng rộng cố định; dịch vụ về hạ tầng công nghệ thông tin tăng 26,6%, chính quyền số tăng 118,7%, giáo dục số tăng 15,8%. VNPT đã khẳng định được vai trò chủ lực trong chuyển đổi số quốc gia khi triển khai thành công nhiều nền tảng lớn cho Chính phủ, địa phương...

Cũng trong năm 2021, VNPT đã đóng góp, ủng hộ 3.040 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước với xã hội.

VNPT hoàn thành ''mục tiêu kép'' trong năm 2021; vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm tăng trưởng

Kết thúc năm 2021, VNPT đạt tổng doanh thu 56.605 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch; lợi nhuận đạt 7.103 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận công ty mẹ đạt 5.371 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 5.408 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10%; bảo đảm 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động. Năm 2022, tập đoàn phấn đấu lợi nhuận tăng 6% trở lên, doanh thu tăng từ 4% trở lên...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long mong muốn, VNPT tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng số; chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai 5G, cơ bản phủ sóng ở những địa bàn trọng yếu; đưa VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Cùng với đó, VNPT triển khai các nền tảng số quan trọng, chuyển từ nhà cung cấp viễn thông thành nhà cung cấp nền tảng số cho thị trường trong nước và từng bước tiến ra thị trường quốc tế...

PV