VietinBank tập trung các nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu năm 2022

05/04/2022, 09:21

VietinBank tập trung các nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu năm 2022 - Định hướng trên thêm một lần khẳng định cho chương trình hành động cụ thể của VietinBank trong năm 2022.

Theo đó, tại Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021, Ban lãnh đạo VietinBank đã thảo luận, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư, chuyên gia phân tích quan tâm về kế hoạch kinh doanh năm 2022 trong không khí đối thoại cởi mở, qua đó cung cấp thông tin cập nhật và chuyên sâu phục vụ việc phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư uy tín, hàng đầu thị trường.

Đồng thời, Ban lãnh đạo VietinBank đã thảo luận, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư, chuyên gia Mục tiêu và các biện pháp tăng CASA, cải thiện NIM; Các giải pháp tăng vốn và cải thiện tỷ lệ CAR để tuân thủ theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và bảo đảm mức đệm dự phòng phù hợp.

Cùng với đó là đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi (thu phí dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, giao dịch chứng khoán, thu nợ xử lý rủi ro…); triển khai hợp tác bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT) (bancassurance) với Công ty Bảo hiểm Manulife; Cập nhật tiến độ triển khai thoái vốn tại các công ty con; Lộ trình chuyển đổi số để triển khai các sáng kiến, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và uy tín, thương hiệu VietinBank trên thị trường.

VietinBank tập trung các nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu năm 2022

Trong đó, liên quan các giải pháp phát triển kinh doanh năm 2022, VietinBank tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai mạnh mẽ các các chủ điểm kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đột phá, bám sát các mục tiêu chính là: Tăng trưởng tín dụng chọn lọc đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, chú trọng tăng trưởng thị phần các phân khúc KHDN VVN, Bán lẻ.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn theo hướng tăng CASA, tăng tiền gửi kỳ hạn ngắn, tối ưu hóa chi phí huy động bình quân, thực hiện tiết giảm mạnh chi phí vốn đầu vào; Đẩy mạnh thu ngoài lãi, trong đó tập trung thúc đẩy sản phẩm phí, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, bảo hiểm... thông qua khai thác hệ sinh thái và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, thúc đẩy phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bancassurance, tạo đột phá trong năm 2022;

Ngoài ra, ngân hàng cũng thúc đẩy chuyển đổi số, tăng tốc độ số hóa để tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực, gia tăng trải nghiệm của khách hàng, thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống; Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Tăng cường thu hồi nợ xấu và nợ xử lý rủi ro. Về hoạt động hợp tác bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với Công ty Bảo hiểm Manulife, VietinBank hướng tới mục tiêu Top 5 về bancassurance BHNT vào cuối năm 2022 và Top 3 trong vòng 3 năm tới.

Một số nội dung chính của kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VietinBank (đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên 2022) bao gồm: Tổng tài sản: Tăng trưởng 5%-10% so với cuối năm 2021; Dư nợ tín dụng: Theo phê duyệt của NHNN (Mức tăng trưởng cụ thể theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do NHNN giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh tế, hạn mức tín dụng hiện tại được NHNN giao là 10%); Nguồn huy động từ TCKT& dân cư: Tăng trưởng 8%-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02: < 1,8%; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Tăng trưởng 10-15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mai Thu