VIB được Ngân hàng Nhà nước đồng ý nâng vốn điều lệ len trên 15.000 tỷ đồng

26/08/2021, 16:52

VIB được Ngân hàng Nhà nước đồng ý nâng vốn điều lệ len trên 15.000 tỷ đồng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1313/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB); Theo đó, vốn điều lệ của VIB đã được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi lên mức 15.531 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu VIB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên

Trước đó, cuối tháng 5/2021, VIB đã ra thông báo sẽ phát hành hơn 443 triệu cổ phiếu thưởng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ đông VIB sẽ được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tương đương 40% từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu sẽ được nhận thêm 40 cổ phần mới. Như vậy, vốn điều lệ của VIB tăng gần 40%, từ 11.094 tỷ đồng lên mức 15.531 tỷ đồng.

Vốn điều lệ VIB chính thức nâng lên hơn 15.500 tỷ đồng

Được biết,  tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 3.952 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục thuộc top đầu ngành, đạt 32,8%.

Theo đó, tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản VIB đạt trên 277.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng trên 185.000 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm; huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng trên 12%.

Trong thời gian qua, ngân hàng tập trung chiến lược bán lẻ, khiến dư nợ bán lẻ VIB tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, đạt 14,2%, kể cả trong giai đoạn dịch, chiếm tỷ trọng gần 90% tổng dư nợ của ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm về mức 1,3%. Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, ngân hàng duy trì tốt các chỉ số rủi ro và hệ số an toàn ở mức thận trọng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 10,3%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 73,1%.

Thanh Hà