Vai trò quan trọng của Hội đồng châu Âu

22/04/2020, 23:29

Hội đồng châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định nhân sự cho các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU).

Hội đồng châu Âu là cơ quan chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu. Hội đồng gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên Liên minh châu Âu cùng với chủ tịch Ủy ban châu Âu. Các cuộc họp của Hội đồng do chủ tịch Hội đồng châu Âu chủ tọa.

Theo TTXVN