Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết hoạt động Cụm thi đua

22/04/2020, 23:29

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết hoạt động Cụm thi đua - Ngày 13/12, tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã tổ chức buổi Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên Khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội đối ngoại năm 2018.

Quang cảnh buổi Hội nghị. Ảnh: NN

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phụ trách Cụm thi đua; TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo 7 đơn vị trong Cụm thi đua.

Tại Hội nghị, Cụm đã tổng kết hoạt động thi đua trong năm 2018: Nhìn chung công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt.

Các đơn vị đã bám sát định hướng hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra.

Từng tổ chức thành viên đã tích cực hoạt động theo các chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, các đơn vị trong cụm đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động thiết thực và đạt kết quả.

TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NN

Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được các đơn vị trong Cụm quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục củng cố hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng vững mạnh. 

Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Cụm có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã xây dựng được Quỹ thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện hiệu quả hơn.

Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với nhau và với các cơ quan, đơn vị, từ đó giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, nâng cao vai trò, vị thế của mình.

Đại diện Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi tổng kết.

Đại diện các tổ chức trong Cụm thi đua đã góp ý về những điểm đặc thù của của từng tổ chức, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động, các thành tựu đạt được và các kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị trong giai đoạn tới.

Cụ thể, về ưu điểm, các đại biểu thống nhất với Báo cáo cho rằng, thông qua hoạt động thi đua của Cụm, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của Cụm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như một số đơn vị còn chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua; công tác thi đua, khen thưởng đột xuất thực hiện chưa được thường xuyên; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong công tác để kịp thời khuyến khích và động viên phong trào còn hạn chế... Nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chưa linh hoạt; một số thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng; một số đơn vị trong Cụm còn thiếu quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề.

Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định: 1 đơn vị nhận danh hiệu Lá cờ đầu, 3 đơn vị nhận Bằng khen. Hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu Hội Khuyến học Việt Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên của Mặt trận khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội năm 2019.

Phương hướng thi đua của Cụm năm 2019

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, các đơn vị thành viên Cụm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác; tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua của các Tổ chức thành viên trong Cụm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm tới.

- Phát huy hơn nữa kết quả hoạt động thi đua của Cụm, tiếp tục hoàn chỉnh quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua của Cụm ngày càng đổi mới thiết thực.

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Cụm về công tác thi đua, khen thưởng theo định kỳ 06 tháng và cuối năm, để kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời góp ý để khắc phục những mặt hạn chế nơi chưa làm tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Cụm, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết và tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến đồng thời lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong cụm, ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

NN