Quốc hội thí điểm "chất vấn và trả lời ngay" với 2 Bộ trưởng

22/04/2020, 23:29

Hôm nay (19/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thí điểm "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

ảnh sưu tầm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thí điểm "chất vấn và trả lời chất vấn ngay"  tại Phiên họp 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề. Cụ thể, sáng 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội. Đặc biệt là việc thẩm định, đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trả lời về hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề; người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn; thực hiện thí điểm việc "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 3 phút/lần).

Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Hương Giang