Ứng dụng VssID - phiên bản mới 1.5.3: Thêm nhiều chức năng hữu ích

27/05/2021, 18:37

BHXH Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (phiên bản 1.5.3). Tại phiên bản này, ngoài việc nâng cao hiệu năng của các tính năng sẵn có trên ứng dụng, BHXH Việt Nam đã tích hợp, bổ sung một số tính năng, tiện ích mang tới sự tiện lợi cho người sử dụng.

Minh Hưng - Kiên Cường - Đặng Dương