UBND TP.HCM hướng dẫn bố trí ngân sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện

22/04/2020, 23:29

UBND TP.HCM hướng dẫn bố trí ngân sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện - Mới đây, đại diện BHXH TP.HCM cho biết, theo đề nghị của cơ quan này, UBND TP.HCM đã ban hành Quy trình hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH quận Bình Thạnh giúp người dân tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: TL

Theo Quy trình vừa ban hành, hộ nghèo nhóm 1 và nhóm 2, khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách hỗ trợ 30% (tính trên 22% mức thu nhập hàng tháng). Với hộ nghèo nhóm 3a và hộ cận nghèo, ngân sách hỗ trợ 25%. Với hộ nghèo nhóm 3b, ngân sách sẽ hỗ trợ 10%.

Với người dân trên địa bàn TP.HCM thuộc hộ khác (không thuộc hộ nghèo, cận nghèo), khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách hỗ trợ 10% (tính trên 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung được chính quyền 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đặc biệt quan tâm, chính là nguồn kinh phí thực hiện. Theo Quy trình, trong năm 2018, UBND các quận, huyện cân đối ngân sách để thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

“Trong trường hợp phát sinh khó khăn, UBND các quận, huyện phải báo cáo Sở Tài chính bằng văn bản để tổng hợp, trình UBND TP.HCM xem xét giải quyết”- Quy trình nêu rõ.

Từ năm 2019 trở đi, nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách quận, huyện hàng năm.

Ngoài ra, theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH và BHXH TP.HCM, UBND Thành phố cũng vừa ban hành Quy trình hướng dẫn phối hợp thực hiện cấp, mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Theo Quy trình này, ngành LĐ-TB&XH và BHXH các quận, huyện ở TP.HCM phải phối hợp chặt chẽ, cụ thể với chính quyền cùng cấp (trong đó có xã, phường), nhằm kịp thời cấp mới đầu năm hoặc giữa năm, hay mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Được biết, ngoài hộ nghèo được hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT, TP.HCM còn sử dụng quỹ kết dư BHYT để hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT đối với hộ cận nghèo. Theo quy định chung, hộ cận nghèo chỉ được hỗ trợ 70% phí mua thẻ BHYT.

TH