Tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên

22/07/2022, 10:51

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Hội nghị không chỉ nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc văn hoá dân tộc, truyền thống lịch, mà còn giúp thông tin quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Từ đó, giúp xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, giúp giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tham gia lớp tập huấn

Đặc biệt, giúp đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Tại Hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Uỷ ban Dân tộc) đã cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã cung cấp thông tin liên quan đến chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật và về tôn giáo.

Thông qua những thông tin các báo cáo viên giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của phóng viên, biên tập viên về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí, giúp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo…

TH