Tuyên Quang: Trao 23 giải báo chí viết về nông thôn mới

22/04/2020, 23:29

Vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ VIII năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Ban tổ chức trao giải A cho nhóm tác giả đạt giải

Cuộc thi báo chí Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ VIII năm 2019 có tổng số 59 tác phẩm tham gia, trong đó có 41 tác phẩm của chi hội Báo Tuyên Quang, 13 tác phẩm của chi hội Đài Phát thanh - Truyền hình, còn lại là của các chi hội Sở Thông tin Truyền thông, Báo Tân Trào, Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi và cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Tuyên Quang.

Ban Tổ chức đã chọn và trao giải cho 23 tác phẩm. Trong đó có 2 giải A , 5 giải B, 7 giải C, 9 giải Khuyến khích.

Tại hội nghị, Hội nhà báo tỉnh tiếp tục phát động cuộc thi báo chí Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ IX và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam.  

Năm 2020, Hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong cho hội viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho hội viên; triển khai công tác hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020…

Theo baotuyenquang.com.vn