Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017

22/04/2020, 23:29

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp  nhỏ và vừa APEC 2017 - Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC năm 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hoá” diễn ra tại TP.HCM từ ngày 10/9 -15/9.

Bộ trưởng các nền kinh tế APEC sẽ thảo luận 3 tiểu chủ đề. Thứ nhất là vấn đề tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp đó là bàn về các vấn đề thuận lợi hoá môi trường kinh doanh cho các DNN&V, siêu nhỏ thông qua tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh. Cuối cùng là đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh.

Dự kiến hoạt động quan trọng nhất trong Tuần lễ này là trao đổi và thông qua các văn kiện chính như: Tuyên bố APEC về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp; Chiến lược thúc đẩy DNN&V xanh, bền vững và sáng tạo; Báo cáo kiến nghị của Hội nghị Bộ trưởng tới Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Ngoài ra, Tuần lễ còn có các hoạt động liên quan như Hội nghị Nhóm công tác DNN&V APEC lần thứ 45 (diễn ra từ ngày 13 - 14/9); Diễn đàn APEC O2O (10/9); Hội thảo tiếp cận tài chính cho DNN&V và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số (11/9); Diễn đàn khởi nghiệp (11 - 12/9); Diễn đàn Kinh tế số (12/9).

P.V