Tư vấn tuyển sinh vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

05/08/2021, 12:20

Tư vấn tuyển sinh vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 - Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ nguyên phương thức tuyển sinh năm 2020 nhằm đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển.

Hoàng Tuấn