Từ điển thuật ngữ báo chí - xuất bản (Anh, Nga, Việt)

19/07/2016, 09:15

Cuốn sách đã được các tác giả biên soạn công phu, đưa ra những từ, cụm từ chuyên ngành tiêu biểu để phản ánh một cách chính xác tính chất và thực tế vô cùng phong phú của các thuật ngữ trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện của các nước Anh, Mỹ và Nga.

Đặc biệt, do đặc tính ngôn ngữ về báo chí, xuất bản ở mỗi nước có sự khác biệt lớn nên các tác giả đã rất chú ý và cân nhắc trong việc chọn lọc để tìm ra các phương án xử lý ngôn ngữ tương thích; nhiều trường hợp trong tiếng Việt chưa có thuật ngữ tương đương, các tác giả đã mạnh dạn đưa ra cách dịch giải thích. Chắc chắn cuốn Từ điển sẽ là công cụ đắc lực cho các phóng viên, biên tập viên ngành Báo chí, Xuất bản nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng tác nghiệp.

Giá: 150.000 đồng