Không nên lạm dụng bảo hiểm xã hội 1 lần

Không nên lạm dụng bảo hiểm xã hội 1 lần

22:21 - 28/05/2021

Để hạn chế tình trạng người dân rút bảo hiểm xã hội một lần, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tăng cường truyền thông để người lao động nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, vai trò,...