Truyền hình trực tiếp Ngày vì người nghèo

22/04/2020, 23:29

Truyền hình trực tiếp Ngày vì người nghèo - Chương trình truyền hình trực tiếp Ngày vì người nghèo dự kiến diễn ra vào tối ngày 15/10/2017.

Chương trình dự kiến diễn ra vào tối ngày 15/10/2017 tại hai điểm cầu

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị Chương trình Ngày vì người nghèo.

Nội dung của Chương trình Ngày vì người nghèo sẽ tập trung chủ yếu vào các phóng sự, trao đổi; làm nổi bật những tấm gương điển hình trong vươn lên thoát nghèo, tạo thu nhập cho bản thân và cộng đồng, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào công tác giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức trao Giải báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 lần thứ nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo về công tác giảm nghèo bền vững từ ngày 1/1/2016 đến nay gửi các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo và việc tổ chức Chương trình.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về công tác giảm nghèo và Chương trình này trước, trong và sau khi tổ chức Chương trình.

Chương trình truyền hình trực tiếp Ngày vì người nghèo dự kiến diễn ra vào tối ngày 15/10/2017 tại hai điểm cầu.

PV