Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22/04/2020, 23:29

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo bồi dưỡng nhân lực về lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng bậc cao đẳng, đại học, sau đại học và các ngành nghề khác khi được cấp có thẩm quyền cho phép; tổ chức nghiên cứu khoa học và tư vấn về lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 9 khoa: Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Ngoại ngữ, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế, Lý luận chính trị.

Mục tiêu phát triển của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đến năm 2020 là trở thành một đại học đa ngành khối kinh doanh quản lý, trong đó ngành kinh tế tài chính – ngân hàng là mũi nhọn.

P.V