Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh:

Trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

26/04/2022, 09:30

Trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam - Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2022). Chiều 25/4, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn (2021-2026)  cho Lãnh đạo BTG tỉnh ủy, lãnh đạo Đài PTTH Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ, các đồng chí ủy viên BCH Hội, và thư ký các chi hội.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Vũ Xuân Trường, UVBCH Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh (ngoài cùng bên trái) trao thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam giai đoạn (2021-2026)  cho Ban thường vụ Hội Nhà báo Tây Ninh.

Mục đích của việc đổi, cấp thẻ là nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam theo Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là dịp các cấp Hội Nhà báo rà soát lại tiêu chuẩn, phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp chi hội, tạo điều kiện cho hội viên trong hoạt động Hội.

Ông Vũ Xuân Trường, UVBCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh (ngoài cùng bên trái) trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn (2021-2026)  cho lãnh đạo cơ quan Báo, Đài.

Hội Nhà báo Tây Ninh có 112 hội viên, sinh hoạt tại 3 Chi hội: Báo Tây Ninh, Đài PT-TH Tây Ninh và Chi hội Văn phòng Hội. Sau khi xem xét hồ sơ, điều kiện và tiêu chuẩn theo đúng hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam xét chọn được 97 hội viên hiện đang sinh hoạt trong 3 Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh được đổi thẻ hội viên giai đoạn 2021 – 2026.

Sau buổi lễ này, các Chi hội nhận và tổ chức cấp phát thẻ cho các hội viên thuộc chi hội mình.

                                                                 Nguyễn Thế