Trao giải cho 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22/10/2022, 13:01

Chiều 21/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

 

Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Thể trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, được phát động trên toàn quốc.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối đã chấm 1.108 bài tham dự, lựa chọn 32 tác phẩm để trao giải. Trong đó, giải Nhất thể loại Tạp chí là tác phẩm “Về một số giá trị của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và luận chiến bảo vệ chủ nghĩa xã hội qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của nhóm tác giả Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thị Mai Anh, Đinh Thị Hương Giang ở Tạp chí Cộng sản.

Với thể loại Báo, giải Nhất là tác phẩm “Không để khiếu nại, tố cáo trở thành “mảnh đất màu mỡ” của thế lực thù địch” của tác giả Đào Thị Cảnh, phóng viên Ban Công tác Hội đồng nhân dân, Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội).

Các đồng chí Lê Quốc Minh và Nguyễn Minh Vũ trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao bằng khen tặng 15 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt giải Cuộc thi này; đồng thời đánh giá cao việc Đảng bộ Khối đã hưởng ứng tham gia Cuộc thi rất chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch triển khai, phát động Cuộc thi sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, làm cho Cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác trong nước và ngoài

Nêu rõ những yêu cầu cấp bách nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp nội dung các quy định và hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy phải thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch trọng tâm, tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về công tác quan trọng này trong Đảng bộ Khối.

Các tác giải đoạt giải Ba.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, làm cho báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Các cấp ủy chủ động, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ. Kịp thời nắm vững âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và quần chúng, nhất là cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động ở ngoài nước, nhằm tăng khả năng “tự đề kháng”; trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Các tập thể được nhận Bằng khen.

Duy trì và thực hiện tốt hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Khối; chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đề cao tính chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp thông tin phản ánh tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời đấu tranh, xử lý. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra, giám sát, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các đảng ủy và ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc góp phần ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền kịp thời các tác phẩm để lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nguồn:nhandan.vn