Trao Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021

21/12/2021, 15:36

Trao Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 - Sáng ngày 21/12, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: "Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021"

Toàn cảnh buổi lễ

Đến dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Đ/c Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao giải

Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 lần đầu tiên tổ chức giải tại tỉnh đã thu nhận hơn 300 tác phẩm thuộc 05 thể loại báo chí gồm báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí tham gia hưởng ứng. 

Các tác phẩm tham dự Giải có đề tài tương đối phong phú, đa dạng, trong đó nổi bật là công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng "xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc", xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống "diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, "lợi ích nhóm”...

Các đ/c Lãnh đạo Báo Yên Bái, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải

Đặc biệt, nhiều tác giả đã chú trọng khai thác chủ đề trên nhiều khía cạnh và loại hình khác nhau; thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của tác giả. Đa số tác phẩm tập trung phản ánh về việc học tập, làm theo Bác ở địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị. Nhiều tác phẩm đã chú trọng đến việc phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05; các gương điển hình trong công tác, trong lao động, sản xuất thực hiện tốt lời dạy của Bác. Nhiều tác phẩm đã chú trọng phản ánh tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng phản ánh khá sinh động việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì công việc chung của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Một số tác giả tập trung khai thác những đề tài mới, điển hình như công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành y tế và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái...

Qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo đã lựa chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: 01 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích

Sau khi xét chọn, Hội đồng chung khảo của tỉnh đã lựa chọn 47 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự Giải của Trung ương. 

Ban Tổ chức cũng lựa chọn khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình phát động, triển khai Giải tại cơ sở, bao gồm Đài PT-TH tỉnh; Báo Yên Bái; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; Hội Nhà báo tỉnh; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Công an tỉnh.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 đã tạo ra phong trào sáng tác thiết thực, động viên, khích lệ các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên báo chí và những người yêu thích báo chí nói chung có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Thành công của Giải sẽ là tiền đề góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ đông đảo các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục hưởng ứng Giải và đạt kết quả cao hơn trong các năm tiếp theo.

Các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Tỉnh đoàn Yên Bái trao Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải

Lê Hà - Hoàng Yên - Thanh Thùy

Bình luận