Transerco triển khai đợt thi đua cao điểm năm 2022

14/08/2022, 09:25

Transerco triển khai đợt thi đua cao điểm năm 2022 - Transerco triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, hưởng ứng năm An toàn giao thông quốc gia 2022 tập trung vào các nội dung nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt về chất lượng dịch vụ, chất lượng đoàn phương tiện, tiết kiệm chi phí, phát triển ngành nghề, tối đa hóa hiệu quả SXKD,…

Vừa qua, ngày 11/8/2022, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) chính thức triển khai Kế hoạch thi đua cao điểm trong toàn Tổng Công ty nhằm thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và nhất là Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông; Nâng cao nhận thức trong việc tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn PCCN, phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Với đặc thù của doanh nghiệp có các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu đều liên quan đến vận tải nên đợt thi đua này của Tổng công ty tập trung vào các nội dung nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt về chất lượng dịch vụ, chất lượng đoàn phương tiện, tiết kiệm chi phí, phát triển ngành nghề, tối đa hóa hiệu quả SXKD, góp phần phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cả năm 2022. 

Đối với lĩnh vực chủ đạo, đợt thi đua này sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Tăng cường hơn nữa vài trò chủ đạo về VTHKCC của Transerco” với phương châm “Lấy hành khách là trung tâm”. Tập trung triển khai và hiện thực các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 134 của Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 về “Tiếp tục đẩy mạnh hệ thống VTHKCC bằng xe buýt; Tăng cường công tác quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt của Transerco giai đoạn 2020-2025” . Tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt Thủ đô “Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình” đáp ứng mục tiêu về “Chất lượng phương tiện, Chất lượng dịch vụ và An toàn giao thông”.

Bên cạnh những mục tiêu trên, một nhiệm vụ quan trọng của đợt thi đua cao điểm lần này là phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đảm bảo thực hiện thiết thực, hiệu quả các mục tiêu, đợt thi đua cao điểm sẽ triển khai cụ thể các nội dung sau:

Với lĩnh vực VTHKCC, tổ chức Thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn; chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật chạy xe; chấp hành đúng các quy định dừng đỗ đón trả khách, quy định của Luật GTĐB với mục tiêu: Tham gia giao thông an toàn nhất; Thực hiện tốt thông điệp: Đã uống rượu bia – không lái xe; Tính mạng con người là trên hết. Thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phong cách, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt thân thiện, tận tụy và nhiệt tình; hướng tới mục tiêu: Chất lượng dịch vụ thân thiện – khách hàng là trung tâm. Thi đua nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa, chất lượng đoàn phương tiện hướng tới mục tiêu: Chất lượng phương tiện tốt nhất.

Đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, hạ tầng vận tải, thương mại dịch vụ và GTGT tổ chức Thi đua khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. Đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phòng chống dịch Covid trên tất cả các bến xe, điểm đỗ xe của Tổng công ty, đảm bảo tuyệt đối an toàn và đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh. 

Ngoài ra, Tổng Công ty còn tổ chức Hội thi bảo dưỡng sửa chữa năm 2022 cho đội ngũ Thợ bảo dưỡng sửa chữa - những người đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn đoàn phương tiện của Tổng công ty.

Transerco mong muốn, đợt thi đua cao điểm lần này sẽ là dịp để tăng thêm nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết, khuyến khích tinh thần làm việc trong toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Tổng Công ty.

PV