TP.Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển 13 chức danh lãnh đạo, quản lý

30/09/2022, 09:57

TP.Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển 13 chức danh lãnh đạo, quản lý - Thay vì đề bạt, bổ nhiệm, TP.Hồ Chí Minh sẽ thi tuyển 13 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Ban An toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công Thương, Viện Nghiên cứu phát triển và UBND huyện Hóc Môn.

Nội dung trên được nêu trong Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị ở thành phố do UBND TP.HCM ban hành ngày 29-9.

Theo lộ trình đề án, năm 2022 sẽ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; năm 2023 thi tuyển thêm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương. Trong năm nay Thành phố cần tuyển 13 vị trí tại 6 đơn vị, thời gian thi tuyển vào tháng 11.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông cần thi tuyển Phó Chánh văn phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Quang Trung, Trường THPT An Nghĩa.

Sở Y tế cần thi tuyển vị trí Giám đốc Bệnh viện Mắt; Sở Công Thương cần Phó Phòng Tổ chức, cán bộ; Phó Phòng Quản lý năng lượng; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp TP; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

Viện Nghiên cứu phát triển cần tuyển Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM.

UBND huyện Hóc Môn cần Phó Phòng Quản lý đô thị, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Theo UBND thành phố, việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý hiện nay thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo được động lực để cán bộ, công chức, viên chức trẻ rèn luyện, phấn đấu. Do đó, thành phố kỳ vọng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giúp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua, phát huy năng lực.

                                                                                                                                                    Thùy Linh