TP HCM triển khai tính và kê khai thuế kinh doanh trên mạng xã hội

22/04/2020, 23:29

TP HCM triển khai tính và kê khai thuế kinh doanh trên mạng xã hội - Cục thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, những cá nhân kinh doanh có doanh thu từ bán hàng hoá, dịch vụ qua mạng internet, mạng xã hội nếu có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm sẽ có nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế.

TP Hồ Chí Minh thông báo về cách tính và kê khai thuế kinh doanh qua mạng xã hội. ( Ảnh: TL)

Cá nhân kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Lệ phí môn bài được tính như sau: Nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, phí phải đóng là 1.000.000 đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, thu phí 500.000 đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm, phí đóng là 300.000 đồng/năm.

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có cách tính như sau: Số thuế GTGT phải nộp bằng (=) Giá bán hàng hóa, dịch vụ nhân (X) tỷ lệ % thuế GTGT; số thuế TNCN phải nộp bằng (=) Giá bán hàng hóa, dịch vụ nhân (X) tỷ lệ % thuế TNCN.

Biểu tỷ lệ % thuế GTGT, thuế TNCN tính trên doanh thu được xác định theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2014/TT-BTC. Chẳng hạn một số loại hàng hóa, dịch vụ như: Phân phối, cung cấp hàng hóa có tỷ lệ % thuế GTGT là 1%; tỷ lệ % thuế TNCN là 0,5%. Ngành dịch vụ có tỷ lệ % thuế GTGT là 5%; tỷ lệ % thuế TNCN là 2%. Ngành vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa có tỷ lệ % thuế GTGT là 3%; tỷ lệ % thuế TNCN là 1,5%. Đối với hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ % thuế GTGT là 2%; tỷ lệ % thuế TNCN là 1%.

Nếu muốn đăng kí kê khai thuế, người dân có thể tới bất cứ Chi cục Thuế nào mà cá nhân cư trú hoặc tạm trú. Trong đó, hồ sơ đăng ký thuế bao gồm tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có); bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Trong bộ hồ sơ khai thuế bao gồm: Tờ khai lệ phí môn bài, tờ khai thuế mẫu 01/CNKD (mẫu ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TTBTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). Sau khi hoàn thành phần kê khai, hồ sơ đăng ký thuế sẽ được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế hoặc gửi qua đường bưu điện tới các Chi cục Thuế.

Ngọc Châm ( TH )