TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo

14/11/2022, 14:33

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo - Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, môi trường Internet, xuất bản phẩm, sản phẩm bưu chính, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng và ứng dụng mạng xã hội, trang tin điện tử, báo chí về các quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo; nâng cao ý thức và kỹ năng của người tiêu dùng “hãy là người tiêu dùng thông thái để bảo vệ chính mình” đối với các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên môi trường mạng internet; xây dựng và tích hợp kênh tiếp nhận thông tin vào đường dây nóng 1022 của thành phố để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo gây thiệt hại cho người dân, từ đó có phương án phối hợp các đơn vị, sở ngành liên quan xử lý kịp thời.

Kế hoạch cũng đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm đối với các sở ngành liên quan, các cơ quan báo chí của thành phố, cần tập trung quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, in và phát hành; hướng dẫn cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan đến sản phẩm in, tuyệt đối không quảng cáo các sản phẩm có liên quan đến lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trên các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài và quản lý hoạt động quảng cáo trên các phương tiện, nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ điện tử, sản phẩm game, trò chơi điện tử trực tuyến khi chưa được phép...

Theo Sài Gòn Giải phóng