Tổng kết công tác Cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh

28/12/2022, 20:01

Tổng kết công tác Cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh - Ngày 28/12/2022, tại Tây Ninh, Hội nghị Tổng kết công tác Cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh năm 2022 đã được tổ chức. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh là Cụm trưởng cụm thi đua chủ trì tổ chức.

Lãnh đạo các Hội Nhà báo cụm thi đua  khu vực miền Đông và TP HCM giao ước thi đua năm 2023_ Ảnh_NB

Đến dự có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng lãnh đạo Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Ngay từ đầu năm 2022, sau khi ký kết giao ước thi đua các Hội Nhà báo Cụm miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể trong năm, đồng thời triển khai, phát động thi đua đến từng chi hội nhà báo, Câu lạc bộ Nhà báo trực thuộc và hội viên trong tỉnh, thành để thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành công tác thi đua - khen thưởng, Cụm trưởng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường thông tin, kết nối, tập hợp, động viên Hội Nhà báo tỉnh, thành trong Cụm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hội Nhà báo các tỉnh, thành trong Cụm đã có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình, đặc diểm của mỗi địa phương có nhiều hoạt động phong phú, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức Hội trong xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 5/10/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các Hội Nhà báo đã triển khai học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Tiếp tục quán triệt Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua học tập, cán bộ, hội viên, phóng viên nhận thức thêm về chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới lề lối làm việc, phương thức hoạt động báo chí, góp phần tích cực tuyên truyền về sự nghiệp đổi mới của đất nước và Cụm miền Đông Nam bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ... Nhờ tổ chức cho cán bộ, hội viên, phóng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, năm qua không có trường hợp hội viên, phóng viên công tác trong ngành báo chí vi phạm pháp luật và Luật Báo chí.

Lãnh đạo các Hội Nhà báo cụm thi đua  khu vực miền Đông và TPHCM giao ước thi đua năm 2023_ Ảnh: NB.

Lãnh đạo các Hội trong Cụm tham gia tất cả các chương trình, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và trình bày tham luận tại các hội nghị do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức như; Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN).

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.Chuyển đổi số trong cơ quan báo chí

Các Hội Nhà báo trong Cụm đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, Hội Nhà báo (HNB) Tây Ninh, Bình Dương đã kịp thời tổ chức lễ phát động ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” cho lãnh đạo các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo. Phát động các cơ quan báo chí, các chi hội Nhà báo cổ vũ cán bộ, viên chức, hội viên, nhà báo, phóng viên, người lao động tại các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng phong trào và thực hiện tốt bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Hội Nhà báo các tỉnh, thành trong Cụm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan báo chí ở địa phương tổ chức và tham gia giao ban báo chí theo định kỳ, kịp thời cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động báo chí của địa phương và của cả nước và đề ra các biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời sai phạm của hội viên, nhà báo ở địa phương.

Ngoài ra, các Hội trong cụm tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ những người làm báo và cán bộ phụ trách công tác truyền thông, như lớp “Kỹ năng làm phim tài liệu”, “Kỹ năng vận hành mạng xã hội trên nền tảng internet”; “Kỹ năng thực hiện tọa đàm trên sóng phát thanh” ....

Trong năm 2022, báo chí trong Cụm miền Đông Nam bộ đạt nhiều thành tích cao trong các Giải báo chí như: Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh có 02 tác giả đạt giải C giải Báo chí quốc gia, 02 tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại và Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đoạt 02 giải Khuyến khích. Đoạt Giải khuyến khích Búa liềm vàng, liên hoan Phát thanh toàn quốc đạt 02 Giải Bạc, 01 Giải Đồng, 01 Bằng khen; Giải giọng vàng (Người dẫn chương trình xuất sắc nhất); Giải ứng dụng nền tảng số xuất sắc nhất. Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đạt 02 giải A và 01 Giải B Giải Báo chí quốc gia và các giải chuyên ngành khác. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 02 tác phẩm đạt khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021. Hội Nhà báo Đồng Nai đoạt 01 giải B và 01 giải C Giải Báo chí quốc gia; Hội Nhà báo Bình Phước có 01 tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia. 02 tác phẩm đoạt giải Vàng và giải Bạc tại Liên hoan phát thanh Toàn quốc năm 2022. Có 03 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Viết Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2022. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận có 01 tác phẩm đoạt Giải khuyến khích  “Giải Búa Liềm vàng”. Hội nhà báo các tỉnh trong Cụm đều tổ chức Giải báo chí hàng năm với hàng trăm tác phẩm tham gia giải.

Cụm trưởng thi đua năm 2022 Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh trao cờ cho đơn vị cụm trưởng thi đua năm 2023 - Hội Nhà báo tỉnh Bả Rịa Vũng Tàu_ Ảnh: NB.

Tất cả các Hội Nhà báo thành viên trong Cụm thi đua đều tổ chức thành công Hội báo Xuân Nhâm Dần– 2022 với hàng trăm ấn phẩm báo chí, phục vụ hàng ngàn độc giả, góp phần nâng cao nhận thức, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa trong nhân dân đồng thời mở màn chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thắng lợi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố.

Khác với mọi năm, công tác từ thiện, xã hội chủ yếu do các cơ quan báo, đài thực hiện, năm 2022 một số Hội Nhà báo đã trực tiếp làm và bước đầu  đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Hội cho thấy nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của các Hội tuy được duy trì và có sự đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Kinh phí hoạt động của các Hội còn khó khăn nên khó tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động nghiệp vụ. Cụm miền Đông Nam bộ đã thống nhất đề nghị Trung ương Hội sớm xây dựng cơ chế thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về tổ chức bộ máy Văn phòng Hội Nhà báo cấp tỉnh, trong đó có quy định rõ định biên, biên chế...; Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam sớm ban hành điều lệ khóa XI, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội và ban hành quy chế hoạt động các Câu lạc bộ; điều kiện để kết nạp hội viên mới nhất là các phóng viên đã được cấp thẻ nhà báo hiện đang công tác tại các Đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, thành và sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng cho phù hợp hơn...Các hội đã thống nhất đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và cờ thi đua cho tập thể Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, đơn vị Cụm trưởng thi đua; Bằng khen cho tập thể Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bàn giao đơn vị cụm trưởng thi đua năm 2023 cho Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngọc Bích