Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ hoạt động từ tháng 12

22/04/2020, 23:29

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ hoạt động từ tháng 12 - Tại buổi họp báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 20/9 tại Hà Nội, Số điện thoại 111 đã được lựa chọn là Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em và hoạt động vào tháng 12 tới.

Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 sẽ hoạt động từ tháng 12. (Ảnh: TL)

Trước đó, đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em 18001567 vẫn hoạt động, nay sẽ được nâng cấp thành Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Tổng đài sẽ tiếp nhận, khai thác thông tin, thông báo, tố giác từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức... về nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời liên hệ các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền để xác minh thông tin, thông báo, tố giác.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Trẻ em đã nêu rõ việc thành lập Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em nhằm hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục.

Cục trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) sẽ có trách nhiệm quản lý, khai thác các tổng đài điện thoại sử dụng số dịch vụ gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đồng thời phối hợp với  các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kết nối, khai báo, định tuyến cuộc gọi đến số dịch vụ 111 về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo đúng quy định của pháp luật về viễn thông.

Ngọc Châm

Bình luận