Tổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

16/02/2022, 07:01

Tổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC - Sáng 16/2/2022, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TCT)

Tại Chương trình, đại diện Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc khi thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.

Thời gian chương trình hỗ trợ trực tuyến: từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 16/2/2022.

Để tham gia buổi hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập địa chỉ http://www.gdt.gov.vn và gửi câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình.

Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp và giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế tại buổi hỗ trợ trực tuyến và đăng tải các câu trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để người nộp thuế tham khảo.


 

Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý theo quy định tại Điều 7, Điều 28, Điều 42, Điều 59, Điều 60, Điều 64, Điều 72, Điều 73, Điều 76, Điều 80, Điều 86, Điều 96, Điều 107 và Điều 124 của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và Điều 30, Điều 39 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) đối với các nội dung về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, mẫu biểu khai thuế; xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ gia hạn nộp thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; xây dựng, thu thập xử lý thông tin và quản lý thông tin người nộp thuế; trình tự, thủ tục hồ sơ kiểm tra thuế; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; kinh phí ủy nhiệm thu.

Theo nhandan.vn