Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng"

22/04/2020, 23:29

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng" - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng sáng nay 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng (Ảnh: Dân trí )

Sáng 19/1, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra tại Hà Nội. Phòng chống “chạy chức, chạy quyền” là một nội dung quan trọng được thảo luận.

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục”.

Đó là tình trạng vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng. Cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ... Chính vì những khuyết điểm này nên tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, đáng báo động.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn; dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng.

“Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả. Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ sai? Vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?”, Tổng bí thư nêu vấn đề.

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải nghiêm túc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý năm 2018 còn nhiều việc phải làm. Trong đó tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trình các hội nghị TƯ sắp tới, mà trước mắt là đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Tinh thần là chuẩn hoá và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực.

Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực.

Chủ động tham mưu xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thường vụ cấp uỷ, ban chấp hành các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư cũng lưu ý: Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp.

Ông đề nghị hội nghị thảo luận sôi nổi, khách quan, đi sâu làm rõ nội hàm và biểu hiện của vấn đề, mức độ tình hình hiện nay ra sao, đặc biệt là đề xuất hướng xây dựng cơ chế để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này.

“Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. Không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực  trong công tác cán bộ”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Chạy chức, chạy quyền là nỗi niềm trăn trở của Tổng Bí thư

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, toàn ngành Xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc.

Đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, khó, nhạy cảm, phức tạp, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong năm 2017, nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung và dành thời gian cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm, giải pháp để kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ,  thảo luận về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng cần triển khai như thế nào nhằm vào trọng tâm gì cho thật sự có hiệu quả. Nhất là tạo bước đột phá trong việc thực hiện NQ T.Ư 4 khóa XI, XI về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 18, số 19 của Hội nghị T.Ư 6 khóa XII về tinh giản bộ máy, biên chế.

Hạn chế việc bố trí sai người, nhầm chỗ trong công tác cán bộ

Báo cáo về vấn đề, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngành tổ chức xây dựng đảng đã giảm biên chế liên tục trong 3 năm. Năm 2017, tổng số thực tế hưởng lương ngân sách của các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TƯ là 2.044 người ( 89,53% so với tổng biên chế được giao); các ban tổ chức cấp uỷ cấp trên cơ sở là 5.371 người ( 92,38% so với tổng biên chế được giao).

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, theo ông Bình, Ban Tổ chức đã rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 1.122 cán bộ diện TƯ quản lý; trong đó loại bỏ 47 trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Theo Phó ban Tổ chức TƯ, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn, trăn trở, đến nay mới từng bước được nhận diện tháo gỡ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung và đạt những kết quả ban đầu quan trọng.

Tuy nhiên, ông Bình cũng nhấn mạnh việc thẳng thắn, mạnh dạn, cầu thị chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Cụ thể như việc lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Hội nghị (Ảnh: Dân trí )

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao 65%.

Nói về nguyên nhân của những hạn chế này, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ cho rằng nhận thức và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa ngang tầm, chưa thật sự quan tâm thích đáng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các quy định, quy chế về tổ chức xây dựng Đảng đã bổ sung hoàn thiện nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cũng như việc kiểm soát quyền lực và phòng chống nạn quan liêu, tiêu cực trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Theo Dân Trí, Vietnamnet