Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề “100 năm báo Le Paria (1/4/1922 – 1/4/2022)”

01/04/2022, 11:21

Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề “100 năm báo Le Paria (1/4/1922 – 1/4/2022)” - Ngày 1/4, tại Toà nhà Hội nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp cùng Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề “100 năm báo Le Paria (1/4/1922 – 1/4/2022)”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề  “100 năm báo Le Paria (01/4/1922 – 01/4/2022)”

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo Le Paria (Người cùng khổ) xuất bản số đầu (1/4/1922 – 1/4/2022), hướng tới kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2022), chào mừng Hội báo toàn quốc năm 2022, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp cùng Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề  “100 năm báo Le Paria (1/4/1922 – 1/4/2022)”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí là nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ; các chuyên gia lịch sử; đại diện Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và các hội viên, nhà báo thuộc Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Qua các tham luận, các đại biểu đã làm rõ thêm quãng đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài thông qua việc sử dụng báo chí là “công cụ sắc bén” của Người. Bên cạnh đó, các tham luận sẽ phân tích bối cảnh xuất hiện báo Le Paria; mục đích, nội dung và tác động của báo; giá trị định hướng phát triển báo chí cách mạng. Một kỳ vọng nữa là tọa đàm có thể góp phần lan tỏa thêm tư duy, phong cách, giá trị nhân văn, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu Người để lại cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau.

Phần Trưng bày gồm trên 40 tài liệu, hiện vật liên quan đến Le Paria và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tiêu biểu có Lời kêu gọi tham gia Hội hợp tác xuất bản báo Le Paria ngày 10/2/1922; trưng bày 29 trên 38 số báo Le Paria đã xuất bản, 26 số trong đó (có tờ số 1 và số cuối cùng) sưu tầm từ Pháp; Bản thảo viết tay sách “Bác Hồ ở Pháp” của nhà báo Hồng Hà; Trưng bày tranh sơn dầu: "Người đi tìm hình của nước" của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng…

Một số hình ảnh và tranh ký họa của Nguyễn Ái Quốc tại Paris

100 năm trước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã cùng các nhà hoạt động cách mạng quốc tế đến từ các nước thuộc địa khác của Pháp như Algeria, Tunisia, Morocco… lập Hội liên hiệp thuộc địa và xuất bản tại Pháp tờ Le Paria (Người cùng khổ).

Thời kỳ hoạt động trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo và là linh hồn của Le Paria. Báo duy trì hoạt động được 4 năm (1922-1926), xuất bản được 38 số với nội dung chống chủ nghĩa thực dân và kêu gọi đoàn kết các dân tộc bị áp bức. Tờ báo đã có ảnh hưởng lớn đối với công luận Pháp và phong trào yêu nước ở các thuộc địa.

Sự ra đời của Le Paria đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Đông Dương và các nước thuộc địa, thức tỉnh những tầng lớp bị áp bức, bóc lột và là dấu mốc quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta và các thuộc địa của Pháp.

Trưng bày diễn ra từ ngày 1/4/2022 đến 19/5/2022.

Nam Nguyễn