Tọa đàm phối hợp hoạt động giữa ba tổ chức Hội

22/04/2020, 23:29

Tọa đàm phối hợp hoạt động giữa ba tổ chức Hội - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ Thuật Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi các nội dung phối hợp hoạt động giữa ba tổ chức Hội.

Chủ trì buổi tọa đàm là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh (ngồi giữa) và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Trần Quan Điển. Ảnh: PV

Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo ba tổ chức Hội đã giới thiệu khái quát về hoạt động của từng Hội. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp được thành lập năm 1950, tổ chức đã được định danh trong Luật Báo chí 2016, đại diện trên 22 ngàn hội viên, với hơn 300 tổ chức hội, có chức năng đoàn kết, tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên nhà báo cả nước; động viên sức sáng tạo, cống hiến của các nhà báo.

Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao vị thế trong nước và trên trường quốc tế, tương xứng với sự phát triển của báo chí cả nước. Hội đã triển khai hiệu quả các chương trình hành động, các hoạt động thiết thực, có sức cuốn hút và lan tỏa, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại buổi tọa đàm. Ảnh: PV

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với gần 3 triệu hội viên, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam; điều hoà, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên; làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác; đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam tham gia các hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài...

Các đại biểu 3 tổ chức hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam là tổ chức đại diện cho hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ trong cả nước. Hội luôn chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33 của Trung ương và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị trên tinh thần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam luôn xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng, trong đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ. Tăng cường kết nối, trao đổi nghề nghiệp giữa các thế hệ để nâng cao khả năng tập hợp, tạo môi trường phát huy tiềm năng sáng tạo cho các văn nghệ sĩ. Đồng thời nghiên cứu định hướng đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật để hoạt động này thực sự có tính khoa học, thuyết phục, hiệu quả hơn.

Tại tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định vai trò quan trọng của giới trí thức, của ba tổ chức Hội; nhất trí đẩy mạnh phối hợp hoạt động giữa ba tổ chức trong thời gian tới. Trước hết, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức các hội thảo về những vấn đề liên quan đến hoạt động hội, như góp ý kiến dự thảo Luật về Hội, trước mắt là việc sửa Nghị định 45 về hoạt động Hội và một số nội dung công việc khác liên quan đến cả ba tổ chức Hội.

PV