Tình hình mưa lũ ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ từ đêm 10/10 đến 12/10