Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

30/09/2021, 08:01

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phối hợp chặt hơn với Chính phủ về nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tạo điều kiện để dân phát huy quyền làm chủ, tham gia hiệu quả vào quản lý Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị về kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định những thành tựu mà đất nước đạt được 5 năm qua là công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Mặt trận các cấp. Kết quả trong nhiều nhiệm kỳ qua và hiện nay cho thấy, sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đòi hỏi khách quan, phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chính phủ trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Dân vận Trung ương cùng sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trước mắt là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch thành công, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Tham gia kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền, tạo không gian rộng mở để người dân tham gia quyết định chính sách và thực hiện chính sách.

Đồng thời quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay, những mô hình "Dân vận khéo" tạo sức lan tỏa, nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.

Về 19 đề xuất, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng cho biết có 11/19 kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của các bộ, ngành và đang được triển khai. Thủ tướng đã giao các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành khẩn trương xử lý và có văn bản trả lời Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 30.10.2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo laodong.vn