Tiếp tục khẳng định vị thế quận Ba Đình

22/04/2020, 23:29

Hôm nay (3/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Tiếp tục khẳng định vị thế quận Ba Đình

Trước đó, chiều (2/6), Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên trù bị, tham dự có 268 đại biểu chính thức. Trong phiên trù bị, 100% đại biểu dự đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của đại hội...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tá Phan Tử Lăng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Ba Đình đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXV đề ra... Kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ quận tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, tiếp tục khẳng định vị thế: Ba Đình là trung tâm của Thủ đô Hà Nội về hành chính, chính trị, giáo dục, y tế.

Liên quan tới nội dung trên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, giai đoạn 2015-2020, kinh tế quận phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,7%/năm, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư. 

Trên địa bàn quận hiện có 10.560 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 165.153 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt hơn 38.600 tỷ đồng, bình quân tăng 10%/năm; góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm của thành phố. Hoạt động chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Xây dựng quận Ba Đình sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại

Nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử được đẩy mạnh; trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Toàn quận thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99%.

Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định, giáo dục mũi nhọn phát triển ở mức cao. 100% đội ngũ giáo viên của quận đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 89%. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư bảo đảm theo hướng chuẩn hóa hiện đại, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Toàn bộ các phường trên địa bàn cũng đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Quận triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Công tác giảm nghèo về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV.

Về về an ninh trật tự, quận Ba Đình đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Cùng với Thủ đô, quận Ba Đình luôn là điểm đến bình yên được bạn bè trong nước và quốc tế yêu mến.

Mặt khác, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng khích lệ, được Trung ương, thành phố đánh giá cao.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. Tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm hành chính - chính trị, đi đầu về văn minh đô thị và trong nhóm dẫn đầu về giáo dục - đào tạo”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, quận xác định 5 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, quận sẽ tập trung xây dựng và tạo thương hiệu du lịch của địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Đồng thời đẩy mạnh 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Với những kết quả tích cực đạt được trong 5 năm qua, quận Ba Đình tiếp tục huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của quận;

Phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển đô thị theo quy hoạch, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”, xứng đáng với vị thế là trung tâm hành chính – chính trị của quốc gia./.

Tuệ Lâm