Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp

11/07/2022, 11:18

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp - Đó là một trong những mục tiêu cốt lõi tại phiên họp thứ mười ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được khai mạc sáng nay 11/7 tại Nhà Quốc hội.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ mười ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết kỳ họp thứ ba và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,  “Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm rút kinh nghiệm chung để hoàn thiện đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp - là đề án trọng điểm trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6-2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 5-2022); cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông…

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ mười ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm cho ý kiến, quyết định nội dung quan trọng này theo ủy quyền của Quốc hội sẽ là căn cứ quan trọng mang tính tiền đề để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh quá trình chuẩn bị dự án chiến lược quan trọng nêu trên.

Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Lan Chi