Tiếp tục chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn

12/08/2022, 08:43

Tiếp tục chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép chi tiếp hơn 1.155 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chi 1.155 tỉ đồng hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 11/8, Ủy ban TVQH đã nhất trí ban hành Nghị quyết cho phép tiếp tục chi hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.

Theo đó, Nghị quyết của Ủy ban TVQH cho phép sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ nguồn kết dư quỹ BH thất nghiệp đến hết năm 2021, để tiếp tục chi hỗ trợ đối với NLĐ thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Thời gian thực hiện chi hỗ trợ NLĐ hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022. Ủy ban TVQH giao Chính phủ triển khai thực hiện việc chi đúng thời hạn và báo cáo Ủy ban TVQH kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết này tại Phiên họp tháng 9/2022 của Ủy ban TVQH.

Trước đó, trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, qua giám sát, khảo sát, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến cử tri, Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí với các kết quả đã được nêu trong Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ. Cụ thể, Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 đã thể hiện đúng đắn, kịp thời quan điểm nhất quán của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và ban hành các chính sách nhằm góp phần hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việc triển khai, giải quyết chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, nhanh chóng, đa dạng và cơ quan nòng cốt là BHXH các địa phương; công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm, tăng cường. Kết quả, đã thực hiện chi cho 12.967.978 NLĐ với số tiền 30.803.770.250.800 đồng; giảm đóng BH thất nghiệp đối với chủ SDLĐ (tính đến 31/7/2022) đối với 346.806 đơn vị (tương ứng 11.822.638 NLĐ) với số tiền 7.559.697.937.501 đồng- đây là nỗ lực, cố gắng rất lớn. Đặc biệt, Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 được NLĐ và chủ SDLĐ đón nhận, đánh giá cao, bởi được triển khai đúng thời điểm.

Toàn cảnh phiên họp.

Tuy nhiên, Ủy ban Xã hội thấy rằng, việc hỗ trợ NLĐ vẫn chưa hoàn thành, một bộ phận NLĐ vẫn chưa được hỗ trợ- mặc dù đã hết thời hạn thực hiện theo quy định trong Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, làm mất đi tính cấp thiết, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ NLĐ ở thời điểm họ khó khăn. Đến ngày 31/12/2021, cả nước đã giải quyết thủ tục cho 119.357 NLĐ với số tiền gần 336 tỷ đồng, nhưng NLĐ chưa được nhận tiền. Đồng thời, ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ của 295.107 NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ, nhưng chưa làm thủ tục giải quyết với số tiền 819 tỷ đồng.

“Trong bối cảnh cấp bách, việc chưa giải quyết chế độ đối với hơn 400.000 NLĐ là rất chậm, không đúng với tinh thần làm việc của Quốc hội, Chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, Ủy ban Xã hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ đề nghị Ủy ban TVQH cho phép tiếp tục chi hỗ trợ đối với hơn 400.000 NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đề nghị theo đúng thời hạn với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng. Đây là kết hợp giữa quyền lợi đóng-hưởng của NLĐ khi tham gia BH thất nghiệp và hỗ trợ trong bối cảnh đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19, sự vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách của các cơ quan có liên quan, không phải lỗi từ phía NLĐ”- bà Thúy Anh nhấn mạnh.

Tán thành với đánh giá của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội, ông Hoàng Thanh Tùng- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, Ủy ban TVQH đã ban hành Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 hỗ trợ NLĐ từ kết dư quỹ BH thất nghiệp là một giải pháp kịp thời, tháo gỡ một phần khó khăn giúp NLĐ và chủ SDLĐ vượt qua khó khăn. “Tôi nhất trí tiếp tục hỗ trợ 1.155 tỷ đồng từ kết dư quỹ BH thất nghiệp đến hết năm 2021 để chi hỗ trợ cho NLĐ thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ đúng thời hạn đến thời điểm này”- ông Tùng khẳng định.

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 được triển khai rất nhanh, rất trúng và rất cần thiết; giá trị tiền khá lớn nhưng tính khả thi cao, vào cuộc sống rất nhanh, không chỉ tác động trực tiếp đến NLĐ và chủ SDLĐ, mà còn góp phần hỗ trợ nền kinh tế nói chung trong giai đoạn đó. “Vì số tiền thực tế lớn hơn, cho nên để thực hiện, thì cần ban hành Nghị quyết để có cơ sở pháp lý cao hơn so với ban hành kết luận... Tôi hoàn toàn đồng tình, làm sao đó để ta giải quyết sớm cho dứt điểm nội dung này”- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ, trực tiếp là Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan. Ủy ban TVQH cũng đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm chuẩn bị từ sớm, từ xa của Ủy ban Xã hội giúp Ủy ban TVQH có căn cứ để quyết định. "Đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết tiếp tục chi trả, hỗ trợ cho những NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách đúng hạn"- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

TH