Tiếp nối truyền thống vẻ vang

30/12/2021, 09:14

Tiếp nối truyền thống vẻ vang - Phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo nói chung, Hội Nhà báo TP. HCM nói riêng đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Thế Anh

Là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ hơn 2.000 Hội viên (trong đó có hơn 1.300 hội viên thuộc các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh và khoảng 500 hội viên đang công tác tại 37 chi hội báo trung ương chuyển sinh hoạt theo Quyết định 979 của Hội Nhà báo Việt Nam). Bên cạnh đó, Hội còn tập hợp hơn 500 nhà báo đã nghỉ hưu để gặp gỡ, giao lưu. Việc giáo dục, rèn luyện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và phẩm chất đạo đức là đòi hỏi tất yếu của một nhà báo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Chính vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới là việc làm hết sức cần thiết và luôn được Thường vụ Hội Nhà báo Thành phố đặc biệt chú trọng.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Thành phố, với chức năng, vai trò và nhiệm vụ của mình đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc… để quán triệt trong đội ngũ hội viên – nhà báo về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, về việc rèn luyện đạo đức nghề báo, về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Tham mưu và phối hợp với Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Học viện Cán bộ thành phố tổ chức các khóa học đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên (đã tổ chức thành công lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính dành cho phóng viên, biên tập viên, người làm công tác quản lý báo chí… bế giảng vào tháng 10/2020 với gần 90 học viên tham dự).

Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm quán triệt sâu hơn nữa đến hội viên, nhà báo quan điểm đổi mới báo chí của Đảng ta. Tổ chức quán triệt và sơ kết Chỉ thị 37/CT-TW ngày 18/3/2004 về việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, đến tất cả lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố, các Ban Thư ký Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo cơ sở và hội viên - nhà báo. Từ đó, từng bước kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội.

Quang cảnh Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Thế Anh

Hoạt động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn trong những năm qua luôn được duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí Thành phố. Hội Nhà báo Thành phố tiếp tục tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hoạt động gặp gỡ như: giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm “Làm thế nào để bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp; Nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng tin, bài trong lĩnh vực nội chính”; nói chuyện chuyên đề “An toàn thông tin trong tác nghiệp báo chí”; Góp ý sửa đổi Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam,… Chủ động đề xuất phối hợp Bộ Công Thương, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức buổi tọa đàm “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu ( EVFTA) và vai trò của truyền thông”, nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố và Trung ương trên địa bàn Thành phố ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định này.

Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ luôn là một thế mạnh của Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh. Với số lượng hội viên khá lớn, hoạt động này của Hội Nhà báo Thành phố đã được các hội viên và cơ quan báo chí đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức được hơn 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn với hơn 2.000 lượt học viên tham dự. Hội cũng triển khai và giới thiệu các nhà báo, hội viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông và các Bộ, ngành tổ chức. Tuy nhiên, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội tuy nhiều nhưng chưa tập trung, chưa đổi mới về nội dung và hình thức, cần phải có kế hoạch bài bản và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hội viên và các tòa soạn.

Các đại biểu dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Thế Anh

PV

Bình luận